Main Content

Reşit Olmayanların Veri Gizliliği ve Güvenliği Politikası

 

Yürürlük Tarihi: 1 Nisan 2020

Son Güncelleme: 20 Aralık 2022

 

The Hongkong and Shanghai Hotels Limited ve grup şirketleri ve iştirakları (“HSH Grup”, “biz”, “bizim” veya “bize”), müşterilerimizin Kişisel Verilerini korumayı taahhüt etmekte olup; bu doğrultuda Veri Gizliliği ve Güvenliği Politikasını yayınlamıştır.

 

18 yaşından küçük bir kullanıcının (“Reşit Olmayan Kullanıcı” veya “Reşit Olmayan”) ebeveyn veya yasal vasisinin (“Temsilci”), Reşit Olmayan Kullanıcının Kişisel Verilerini (aşağıda Bölüm 1’de  tanımlandığı gibi) sağlama konusunda bilgilendirilmiş onay verebilmesini sağlamak için, Reşit Olmayanların Kişisel Verilerini nasıl elde ettiğimizi, depoladığımızı, kullandığımızı, aktardığımızı ve ifşa ettiğimizi ortaya koymak amacıyla işbu Reşit Olmayanların Veri Gizliliği ve Güvenlik Politikasını (“Reşit Olmayanların Gizlilik Politikası”) sunmaktayız. Bir Reşit Olmayan Kullanıcının Temsilcisi iseniz, lütfen bu Reşit Olmayanların Gizlilik Politikasını dikkatlice okuyun ve tam olarak anladığınızdan ve kabul edip etmediğinizden emin olun.

 

Genel olarak, Reşit Olmayanların Kişisel Verilerini, Temsilcisi'nin izni olmadan proaktif olarak toplamıyor ve işlemiyoruz. Ancak, teknik sınırlamalar nedeniyle, özellikle çevrimiçi hizmetler sunarken bazı senaryolarda kullanıcıların yaşını belirleyemiyoruz. Bu gibi durumlarda, kullanıcıların Kişisel Verilerini yürürlükteki yasal mevzuat uyarınca bize sağlama konusunda tam ve meşru haklara sahip olduklarını ve Kişisel Verilerini, Veri Gizliliği ve Güvenliği Politikası uyarınca toplama ve işleme iznimiz olduğunu kabul ediyoruz. Reşit Olmayanın Kişisel Verilerini, farkında olmadan, Temsilcisinin izni olmadan topladıysak, bu konuda bilgilendirildikten sonra bu bilgileri süresi içerisinde siliyoruz.

 

Temsilciler için Talimatlar: Temsilcisi olduğunuz Reşit Olmayanın Kişisel Verilerini doğrudan veya herhangi bir üçüncü kişi (hizmet sağlayıcılar ve aracılar dâhil) aracılığıyla bize sağlamanız halinde Veri Gizliliği ve Güvenliği Politikası, işbu Reşit Olmayanların Gizlilik Politikası ve yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak Reşit Olmayanın Kişisel Verilerini elde etmemizi, depolamamızı, kullanmamızı, aktarmamızı ve ifşa etmemizi kabul ettiğiniz ve onayladığınız kabul edilecektir. Reşit Olmayanın Kişisel Verilerini yalnızca size ve Reşit Olmayana ürün veya hizmetlerimizi sağlamak amacıyla topluyoruz. Reşit Olmayanlardan topladığımız Kişisel Verileri pazarlama amacıyla kullanmayacak veya söz konusu amaçla üçüncü kişilerle paylaşmayacağız. Veri Gizliliği ve Güvenliği Politikasının veya işbu Reşit Olmayanların Gizlilik Politikasının içeriğini veya burada yer alan bir hizmet için belirli bilgilerin sağlanmasının gerekliliğini kabul etmeniz halinde, bu durum bizim ürün veya hizmetlerimizi düzgün bir şekilde temin edemememiz veya hizmetlerimizin sizin beklentilerinizi karşılamaması veya sizin ve Reşit Olmayanın ürünlerimizden, hizmetlerimizden veya bunların bazı işlevlerinden gerektiği gibi yararlanamamanız sonucunu doğurabilir. Reşit Olmayanın bize, sizin izniniz olmadan herhangi bir Kişisel Veri sağladığını tespit ederseniz, lütfen işbu Reşit Olmayanların Gizlilik Politikasında “Bize Ulaşın ” başlıklı Bölüm 5’te yer alan İletişim Bilgileri aracılığıyla bu verileri silmemiz için bize bildirimde bulunun.

 

Reşit Olmayanlar İçin Talimatlar: Lütfen bu Reşit Olmayanların Gizlilik Politikasını okuması ve rızasını almak için, herhangi bir Kişisel Veriyi (isim, cinsiyet, doğum tarihi, kimlik numarası, adres, telefon numarası vb. dâhil) vermeden önce ebeveyninizi veya Temsilcinizi bilgilendirin. Temsilcinizin onayını alana kadar bize herhangi bir Kişisel Veri VERMEYİN.

 

Bu Reşit Olmayanların Gizlilik Politikası, özellikle Veri Gizliliği ve Güvenliği Politikasına dayalı olarak özel kurallar formüle edilen Reşit Olmayanın Kişisel Verilerinin korunmasına ilişkin genel ve teknik ayrıntılara odaklanmaktadır. Veri Gizliliği ve Güvenliği Politikası ile herhangi bir çelişki olması durumunda, işbu Reşit Olmayanların Gizlilik Politikası geçerli olacaktır. Bu Reşit Olmayanların Gizlilik Politikasında yer alamayan hususlarda, Veri Gizliliği ve Güvenliği Politikasındaki ilgili hükümler uygulanacaktır.

 

Web sitemiz, üçüncü şahısların web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu üçüncü kişi web sitelerini ziyaret ederken lütfen onların kendi gizlilik politikalarına uyun. Söz konusu üçüncü kişilerin gizlilik politikaları veya Kişisel Verileri işlemeleri nedeniyle herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmiyoruz. Lütfen herhangi bir Kişisel Veriyi (Reşit Olmayanın Kişisel Verileri dâhil) bu tür üçüncü kişi web sitelerine göndermeden önce gizlilik politikalarını dikkatlice okuyun.

 

 

1. Reşit Olmayanların Kişisel Verilerini nasıl elde ediyor ve kullanıyoruz

2. Reşit Olmayanların Kişisel Verilerini nasıl paylaşıyoruz

3. Reşit Olmayanların Kişisel Verilerini nasıl aktarıyor, koruyor ve depoluyoruz

4. Temsilcilerin ve Reşit Olmayanların Hakları

5. Bize Ulaşın

6. Çerezleri ve benzer teknolojileri nasıl kullanıyoruz

7. Reşit Olmayanların Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

 

1          Reşit Olmayanların Kişisel Verilerini nasıl elde ediyor ve kullanıyoruz

 

Kişisel Veriler, isim, doğum tarihi, kimlik numarası, biyometrik bilgiler, e-posta adresi, ikamet adresi, telefon numarası vb. dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilerle ilgili elektronik veya diğer şekillerde kaydedilen bilgileri ifade etmektedir.

 

1.1       Reşit Olmayanlara ürün veya hizmet sağlamak içinReşit Olmayanların Kişisel Verilerini, gerekli olduğu ölçüde, aşağıdaki amaçlarla elde edebilir ve işleyebiliriz:

 

(a)      Otel odası rezervasyonunu yönetmek için: Kullanıcılar, rezervasyon taleplerini, web sitemiz, Global Müşteri Hizmetleri Merkezimiz (GCSC) veya üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarımızın web sitesi aracılığıyla iletebilmektedir. Bir Temsilci yukarıdaki yollarla bir rezervasyon talebinde bulunduğu takdirde, Reşit Olmayanın adı, yaşı, uyruğu ve cinsiyeti dâhil olmak üzere Reşit Olmayanın Kişisel Verilerini, Temsilcisi aracılığıyla toplamaktayız. Temsilci ve/veya Reşit Olmayanların oda tipi ve düzeni, ulaşım, yiyecek ve içecek ve internet erişimi için özel gereksinimleri veya tercihleri varsa, ilgili bilgileri de bu tür taleplere dayalı olarak toplamaktayız;

 

(b)     Reşit Olmayan ile Temsilcisi arasındaki ilişkinin doğrulanması: Bize Reşit Olmayanın Kişisel Verilerini sağladığınızda veya ilgili hakları kullanmayı talep ettiğinizde, Reşit Olmayan ile aranızdaki temsil ilişkisini doğrulayabilmek için iletişim bilgilerinizi ve kimlik bilgilerinizi (kimlik kartı bilgileri ve ikamet kayıt bilgileri gibi) elde edebiliriz. Sizin ve gözetiminiz altındaki Reşit Olmayan(lar)ın Kişisel Verileri üzerindeki hak ve menfaatlerinizi, onların Kişisel Verilerini, sizin hesabınıza bağlayarak korumaktayız;

 

(c)      Otelle ilişkili hizmetleri sağlamak için: Reşit Olmayana konaklama, ulaşım, yiyecek ve içecek ve Reşit Olmayanlar için özel etkinlikler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere otelle ilişkili hizmetler sağlamak ve gerektiğinde onların özel ihtiyaçlarını karşılamak için, Reşit Olmayanın, aşağıdakiler dâhil, Kişisel Verilerini toplayabiliriz:

 

(i)        Check-in: Check-in işlemlerini yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak tamamlayabilmek için, kimlik bilgileri (pasaport, kimlik kartı, ikamet kaydı vb.) dâhil olmak üzere Reşit Olmayanın Kişisel Verilerini ve (gerekirse) giriş vizesi türü bilgilerini toplamakla yükümlü olabiliriz. Ayrıca, Reşit Olmayanlara daha iyi hizmet verebilmek için Reşit Olmayanların yaşlarına uygun şekilde, isimlerini, yaşlarını, favori numaralarını, renklerini, yiyeceklerini ve oyuncaklarını öğrenmek için farklı karşılama kartları gönderebiliriz;

 

(ii)       Ulaşım hizmeti: Reşit Olmayanlara ve ailelerine güvenli ve zamanında ulaşım hizmeti sağlamak için yolcuların yaşını, sayısını ve seyahat planı bilgilerini toplayabiliriz. (örneğin, varış ve/veya ayrılış saati, varış yeri vb.);

 

(iii)      Yiyecek ve içecek hizmetleri: Yiyecek ve içecek hizmetlerini daha iyi sağlayabilmek için, Temsilcilerden isim, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi ve kendilerinin ve aile üyelerinin (reşit olmayanlar dâhil) yemek tercihlerini içeren anketimizi doldurmalarını isteyebiliriz. Ayrıca, kişiye özel hizmetleri güvenli bir şekilde sunmak için Reşit Olmayanların yemek tabuları ve tercihleri hakkında da bilgi toplayacağız;

 

(iv)       Reşit Olmayanlar için tasarlanmış etkinliklerde yer almak: Reşit Olmayanlar için, örneğin kaligrafi dersi, çikolata yapımı dersi, çizim dersi ve yüzme dersi gibi ilgi çekici etkinlikler sunuyoruz. Temsilciler bu etkinliklere çevrimiçi veya çevrimdışı kanalımız aracılığıyla kaydolabilir. Rezervasyonları yönetmek ve etkinlikler düzenlemek için, Temsilcilerin izniyle, isim, cinsiyet, yaş, adres, iletişim bilgileri ve etkinliklerle ilgili diğer Kişisel Veriler (faaliyetlerin fotoğrafları ve video görüntüleri gibi) dâhil olmak üzere etkinliklere katılacak Reşit Olmayanların Kişisel Verilerini toplayabiliriz. Söz konusu etkinlik fotoğraflarını veya videolarını Temsilcilerin önceden vermiş oldukları onay olmadan pazarlama faaliyetleri için kullanmayacağız. Genel olarak, Temsilcilerinin izni ve birlikte katılımı olmadan Reşit Olmayanların bu etkinlikleri satın almasına, bu etkinliklere kaydolmasına veya katılmasına izin verilmez.

 

(v)         Kazaların, tıbbi hizmet taleplerinin ve tarafımızca alınan diğer taleplerin ele alınması: Temsilcinin, Reşit Olmayanlarla ilgili herhangi bir kazayı (örneğin acil servislerle iletişim kurma), tıbbi hizmet ihtiyaçlarını ve herhangi bir iddiayı (örneğin yaralanma iddiaları) değerlendirmesi konusunda ona destek olmak için, gerektiğinde ve uygun olduğunda Reşit Olmayanların sağlıkla ilgili olan bilgilerini veya tıbbi bilgilerini toplayabilir ve işleyebiliriz;

 

(d)     Rezidans ve restoran hizmetleri sağlamak için: Temsilcinin talebi üzerine işlemleri tamamlamak ve hizmetleri sağlayabilmek için, kullanıcılardan, gerçek ihtiyaçlara dayalı olarak Reşit Olmayanların Kişisel Verilerini içerebilecek bazı bilgileri toplayabiliriz ve

 

(e)      Diğer özelleştirilmiş hizmetler ve ürünler: Müşterilerimizin gelecekte hizmetlerimizden kesintisiz olarak yararlanmalarını sağlayabilmek bakımından, sonraki ziyaretlerinde kişiselleştirilmiş ihtiyaçlarını karşılayan özelleştirilmiş hizmetler sağlamak için özel gereksinimlerini ve tercihlerine dair (Reşit Olmayan Kullanıcılar dâhil) veriler toplayabilir ve depolayabiliriz.

 

1.2       Reşit Olmayanların Kişisel Verilerini hangi kanallardan topluyoruz

 

(a)      Temsilcinin rızasıyla, Reşit Olmayan bir kişinin Kişisel Verilerini doğrudan Temsilcisinden veya yukarıda belirtildiği gibi, tarafımızca sağlanan çevrimiçi veya çevrimdışı hizmetleri onun adına satın almak, rezerve etmek veya kaydolmak için Temsilci tarafından hizmet alınan üçüncü kişi aracılar veya hizmet sağlayıcılar aracılığıyla toplayabiliriz.

 

(b)     Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi temin edebilmek, geliştirmek ve iyileştirmek için Veri Gizliliği ve Güvenliği Politikasına, işbu Reşit Olmayanların Gizlilik Politikasına ve yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak, sosyal medya hesaplarımızın takipçilerinden ve erişilebildiğimiz kamuya açık kaynaklarından Kişisel Veriler toplayabiliriz.

 

2          Reşit Olmayanların Kişisel Verilerini nasıl paylaşıyoruz

 

2.1        Müşterilerimize kesintisiz ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunabilmek için Reşit Olmayanların Kişisel Verilerini HSH Grup içinde paylaşabiliriz. Reşit Olmayanların Kişisel Verilerini yalnızca aşağıdaki amaçlarla veya Temsilcilerinin rızasıyla aşağıdaki üçüncü kişilerle paylaşabiliriz.

 

(a)        İştiraklar: Reşit Olmayan bir kişiye hizmetlerimizi sunmak ve hizmet standartları ile iş yönetiminin tutarlılığını sağlamak amacıyla, Reşit Olmayanın Kişisel Verilerini HSH Grubu iştirakları ile paylaşabiliriz. Reşit Olmayanların Kişisel Verilerini yalnızca gerekli durumlarda paylaşırız. İştiraklarımız, grup içi veri paylaşım anlaşmaları imzalamıştır ve Kişisel Verileri işlerken bu Reşit Olmayanların Gizlilik Politikasına uymayı kabul etmiştir. İştiraklarımızdan birinin Kişisel Verilerin kullanım amacını değiştirmesi gerektiğinde, tekrar onayınızı alacağız. İştiraklerimizin listesine ulaşmak için  buraya  tıklayabilirsiniz

 

(b)        Bölüm 1'de açıklanan faaliyetleri gerçekleştirmemize yardımcı olmak için bizim adımıza Reşit Olmayanların Kişisel Verilerini işleyen üçüncü kişiler: Bölüm 1'de belirtilen amaçlar için, seçilen harici tarafların (örneğin satıcılar, tedarikçiler, acenteler, yükleniciler) Reşit Olmayanların Kişisel Verilerini işlemesine izin verebiliriz. Reşit Olmayanların Kişisel Verilerini ilgili sözleşmelerde belirtilen amaçlar dışında kullanmalarını yasaklamak ve bu üçüncü taraflardan Reşit Olmayanların Kişisel Verilerini işlerken uygun önlemleri almalarını talep etmek için onlarla sözleşmeler imzaladık.

 

(c)        Yasal yükümlülüklerimize uymamızı veya olayları/talepleri ele almamızı sağlamak için kolluk kuvvetleri, devlet yetkilileri, düzenleyici kurumlar ve mahkemeler: Reşit Olmayanların Kişisel Verilerini yürürlükteki kanunlar veya bir mahkeme tarafından verilen bir emir uyarınca gerekli olduğunda veya diğer hükümet veya kanun uygulayıcı makamlar tarafından yürütülen takibat veya soruşturmalara yardımcı olmak için talep edildiğinde ifşa edebiliriz. Gerçek veya şüphelenilen bir suçun önlenmesine veya tespit edilmesine halel getirmedikçe, izin verildiği hallerde, yanıt vermeden önce Temsilcileri bilgilendireceğiz. Bu durum, yasal tavsiye almak ve/veya misafirlerimize, ziyaretçilerimize, ortaklarımıza, mülklerimize veya başkalarına kasıtlı veya kasıtsız olarak müdahalede bulunabilecek veya zarar verebilecek birini tespit etmek, araştırmak, korumak, temas kurmak veya yasal işlem başlatmak için Kişisel Verileri paylaşmanın gerekli olduğunu düşünmemize yol açacak nedenimiz olduğunda da geçerlidir; ve

 

(ç)        İşimizin yapısındaki bir değişiklikle bağlantılı olarak bu tür verilere ihtiyaç duyan üçüncü kişiler: Bizim (ya da bir bölümümüzün) (i) işletmemizin satışına ilişkin pazarlıklara konu olmamız durumunda, (ii) üçüncü bir kişiye satılmamız halinde ya da (iii) yeniden yapılanma sürecine tabi olmamız durumunda, Reşit Olmayanların Kişisel Verilerinden herhangi bir bölümü yeniden yapılandırılmış işletmeye veya üçüncü bir kişiye aktarılabilir ve bu Reşit Olmayanların Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlarla veya olası satışları ya da yeniden yapılandırmayı analiz etmek amacıyla kullanılabilir. Reşit Olmayanların Kişisel Verilerini gerekli olan makul düzeyden daha fazla paylaşılmayacağını garanti ediyoruz.

 

Çin Halk Cumhuriyeti'nde (bu Reşit Olmayanların Gizlilik Politikasının amaçları doğrultusunda Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan hariç, bundan böyle "Çin" olarak anılacaktır.) yaşayan bireylere (Reşit Olmayanlar dâhil) dair ek hükümler için lütfen Veri Gizliliği ve Güvenliği Politikasının Ek II’sinde yer alan “Yerel Özel Hükümler – Çin'deki bireyler için” metnini okuyun.

 

 

2.2       Bu Reşit Olmayanların Gizlilik Politikası, sizin ve Reşit Olmayanların Kişisel Verilerini toplayabilecek ve bizimle paylaşabilecek üçüncü taraf tedarikçiler (örneğin havayolları, online seyahat acenteleri, araç kiralama işletmeleri, masa rezervasyon hizmeti veren web siteleri) için geçerli değildir. Bu durumlarda kişisel bilgilerinizi ve Reşit Olmayanların Kişisel Verilerini paylaşmadan önce, ilgili üçüncü kişi tedarikçilerinin Gizlilik Politikalarını incelemenizi önemle tavsiye ederiz.

 

3          Reşit Olmayanların Kişisel Verilerini nasıl aktarıyor, koruyor ve depoluyoruz

 

3.1       Kişisel Verilerin sınır ötesi aktarımı ve depolanması

 

Rezervasyonunuzu ve ödemenizi işleme koymak ve Reşit Olmayan Kullanıcılara diğer hizmetlerimizi sağlayabilmek için, Reşit Olmayanların bazı Kişisel Verileri gerektiğinde başka ülke veya bölgelere aktarılabilir ve işlenebilir. Veri koruma mevzuatları, bu ülkeler veya bölgeler arasında farklılık gösterebilir ve bu da Reşit Olmayanların Kişisel Verilerinin korunma düzeylerinin farklı olmasına neden olur. Reşit Olmayanların Kişisel Verilerinin alıcılara güvenli bir şekilde aktarılmasını ve alıcılar tarafından menşe ülke veya bölgelerdeki ile aynı düzeyde korunmasını sağlamak için uygun önlemleri (sözleşme hükümleri ve teknik mekanizmalar dâhil) alıyoruz.

 

Verileri sınır ötesine nasıl aktardığımıza ve Çin kaynaklı Reşit Olmayanların Kişisel Verilerini nasıl depoladığımıza ilişkin ek hükümler için lütfen Veri Gizliliği ve Güvenlik Politikasının Çin'deki bireylere yönelik Bölüm 4 ve Ek II’sinde yer alan “Yerel Özel Hükümler – Çin'deki bireyler için” metnini inceleyin.

 

3.2       Güvenlik kontrolü

 

Küresel bir şirket olarak, tüm kullanıcılara aynı seviyede yüksek kaliteli hizmeti sunmak ve topladığımız, sakladığımız ve aktardığımız Reşit Olmayanların Kişisel Verilerini kaza ile yasa dışı veya yetkisiz imha, kayıp, değiştirme, erişim, ifşa veya kullanımlardan korumak için ticari olarak makul olan idari, teknik ve fiziksel önlemleri alıyoruz. Müşterilerimizin Kişisel Verilerini nasıl aktardığımız, koruduğumuz ve depoladığımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen Veri Gizliliği ve Güvenliği Politikasını inceleyin.

 

3.3       Reşit Olmayanların Kişisel Verilerini korumak için Veri Gizliliği ve Güvenliği Politikasında belirtilen koruma önlemlerine ilave olarak, aşağıdaki önlemleri de alıyoruz:

 

(a)     Erişim izni açısından:

 

(i)        Çalışanlarımızın Reşit Olmayanların Kişisel Verilerine erişimini mümkün olduğunca katı bir şekilde sınırlandırıyoruz. Müşteri veri tabanı yöneticisinin veya diğer yetkili yöneticilerin onayı olmadan çalışanlarımızın Reşit Olmayanların Kişisel Verilerine erişmesine izin vermiyoruz;

 

(ii)       Reşit Olmayanların Kişisel Verilerine yapılan tüm erişimleri kaydediyor ve Reşit Olmayanların Kişisel Verilerinin yasa dışı olarak veya herhangi bir gerekçe olmaksızın kopyalanmasını veya indirilmesini önlemek için teknik önlemler alıyor ve iç politikalar uyguluyoruz;

 

(b)     Güvenlik yönetim sistemi ve çalışanları açısından:

 

(i)         Bilgi güvenliği sisteminin yapılandırılmasında sorumlu olacak bir bilgi güvenliği ekibi kurduk;

 

(ii)        Bilgi toplama, depolama, aktarma, şifreleme, ağ güvenliği, güvenlik açığı yönetimi ve güvenlik olaylarının yönetilmesi hususunda çalışmak üzere güvenlik yönetim sistemleri kurduk.

 

(c)     Teknik önlemler açısından:

 

(i)        Bilgi aktarımının güvenliğini ve gizliliğini korumak için şifreleme gibi teknik önlemler aldık;

 

(ii)       Bilgi korumanın güvenliğini ve gizliliğini korumak için izinsiz giriş tespit/koruma sistemleri, ağ güvenlik duvarı, anti virüs teknikleri, istenmeyen posta önleme araçları vb. teknik önlemler aldık.

 

(d)     Güvenlik olaylarının ele alınması açısından:

 

(i)        HSH Group Siber Güvenlik Olay Yönetim Sistemi ve Acil Müdahale Planı gibi bir güvenlik olayı raporlama ve bertaraf yönetim sistemi geliştirdik;

 

(ii)       Sızıntı, hasar veya kayıp risklerine maruz kalan herhangi bir Reşit Olmayanın Kişisel Verisi olduğunu tespit ettiğimiz takdirde, derhal acil eylem planları uygulayacak ve iyileştirici önlemler alacağız;

 

(iii)      Herhangi bir veri sızıntısı, hasarı veya kaybı meydana gelir ve ciddi sonuçlara neden olur veya gelecekte neden olma ihtimali olursa, bu durumu derhal devlet yetkililerine bildirecek ve yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak bu durumdan etkilenen Reşit Olmayanın Temsilcisini e-posta, mektup, arama veya anlık bildirim yoluyla bilgilendireceğiz.

 

3.4       Belirtilen tüm önlemlere rağmen, hiçbir kuruluşun tehlikeleri tamamen ortadan kaldıramayacağını veya Reşit Olmayanların Kişisel Verilerinin tam olarak korunmasını sağlayamayacağını unutmamak önemlidir. Reşit Olmayanların Kişisel Verilerinin güvenliği, yetkisiz erişim veya kullanım, arızalı donanım veya yazılım ve sair bir dizi nedenden dolayı tehlikeye girebilir. Gerekli sözleşmesel tüm önlemleri alırken, üçüncü taraflarca işletilen veri tabanlarında barındırılan Reşit Olmayanların Kişisel Verilerinin güvenliğini garanti edemiyoruz ve Reşit Olmayanların Kişisel Verilerinin veya diğer bilgilerin çalınması veya diğer kötü niyetli eylemlerle bağlantılı olarak ortaya çıkan kullanımları veya ifşa edilmeleri konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.

 

4          Temsilcilerin ve Reşit Olmayanların Hakları

 

4.1       Müşterilerimiz, Kişisel Verilerin öznesi olarak Veri Gizliliği ve Güvenlik Politikası uyarınca topladığımız Kişisel Verilerine ilişkin olarak belirli haklara sahiptir.

 

4.2       Kişisel Verilerin konusu Reşit Olmayan bir kişiyse, kendisi veya Temsilcisi, aşağıdaki Bölüm 5'te belirtildiği şekilde bizimle iletişime geçmek suretiyle Reşit Olmayanların Gizlilik Politikası uyarınca aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 

(a) Erişim: Araştırmalar yapmamızı isteyebilir ve gözetiminiz altındaki Reşit Olmayanların Kişisel Verilerini görüntüleme talebinde bulunabilirsiniz;

 

(b) Düzeltme: Reşit Olmayanların Kişisel Verilerindeki herhangi bir yanlışlığı düzeltmemizi isteyebilirsiniz;

 

(c) Şikayet: Reşit Olmayanların Kişisel Verilerini kullanımımızdan veya bu haklardan herhangi birini kullandığınızda verdiğimizden yanıttan memnun değilseniz, ülkenizdeki verilerin korunmasından sorumlu ulusal makama şikayette bulunma hakkınız olabilir;

 

(d) Silme: Reşit Olmayanların Kişisel Verilerini silmemizi isteyebilirsiniz. Yürürlükteki yasal mevzuatta aksine bir düzenleme bulunmadığı takdirde, talebiniz doğrultusunda bu tür verileri sileriz;

 

(e) Rızanın/onayın geri alınması: Rızanızı/onayınızı istediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Lütfen bazı onayların geri alınmasının, Reşit Olmayanların sunduğumuz bazı hizmetlerden veya ürünlerden yararlanmasını etkileyebileceğini unutmayın;

 

(f) Veri sunmaya itiraz: Reşit Olmayanların Kişisel Verilerini bize sağlayıp sağlamama kararı size aittir. Biz de yürürlükteki yasal mevzuatın izin verdiği ölçüde, yetersiz bilgi nedeniyle Reşit Olmayanlara belirli mal veya hizmetleri sağlamayı reddetme hakkına sahibiz;

 

(g) İşlemeye itiraz: Yürürlükteki yasal mevzuatta aksi belirtilmedikçe, Reşit Olmayanların Kişisel Verilerinin işlenmesine itiraz edebilirsiniz;

 

(h) Kısıtlama: Bir soruşturma sırasında, örneğin Reşit Olmayanların Kişisel Verilerinin doğruluğunu veya bu tür verileri toplamak ve depolamak için dayandığımız gerekçeleri doğrularken, Reşit Olmayanların Kişisel Verilerini kullanımımızı kısıtlayabilirsiniz;

 

(i) Taşınabilirlik: Teknik olarak mümkün olduğu hallerde, bize sağladığınız Reşit Olmayanın Kişisel Verilerini yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta üçüncü bir kişiye aktarmamızı isteme hakkına sahipsiniz (talep Reşit Olmayan tarafından yapılırsa, onayınız gerekecektir).

 

(j) Bilgilerin güncellenmesi: Reşit Olmayanların Kişisel Verilerinin sistemimizde doğruluğunu sağlamak için ekonomik olarak makul olan çabayı göstereceğiz. Reşit Olmayan kişinin profilini güncel tutmak için, lütfen aşağıdaki Bölüm 5'te belirtilen yöntemlerle bizimle iletişime geçerek Reşit Olmayanın Kişisel Verilerindeki değişiklikleri bize bildirin

 

(k) İhlal durumunda bildirim: Bir veri ihlali olmaması durumunda, Reşit Olmayanların Kişisel Verilerinin ifşa edildiği hakkında yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak bilgilendirme yapacağız.

 

Yukarıdaki hakların, Reşit Olmayan kişinin yasal ehliyeti veya haklarına ilişkin hükümlerin yanı sıra, Reşit Olmayanın yaşadığı ülke veya bölgenin çeşitli istisnai hükümlerine ve veri koruma mevzuatına tabi olduğunu lütfen unutmayın.

 

5          Bize Ulaşın

 

5.1       Bu Reşit Olmayanların Gizlilik Politikası hakkında veya Reşit Olmayanların Kişisel Verilerini işlememiz hakkında herhangi bir sorununuz olması halinde, lütfen bizimle iletişime geçin. Kimliğinizi (Reşit olmayan üzerindeki temsil yetkiniz dâhil) doğruladıktan sonra talebinizi 15 iş günü içinde yanıtlayacağız:

 

Veri Gizliliği Ekibi

 

The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited

8/F St George’s Building

2 Ice House Street

Central

Hong Kong

Telefon: +852 2926 2888 

Faks: +852 2732 2933

Eposta: privacy@peninsula.com

 

 

Çin Anakarasında Veri Koruma Görevlisi

 

The Palace Hotel Ltd.

8 Goldfish Lane, Wangfujing, Pekin

The Peninsula Beijing

Telefon: +86 10 8516 2888

E-posta: privacy@peninsula.com

 

The Peninsula Shanghai Waitan Hotel Company Limited

No. 32, The Bund 32 Zhongshan Dong Yi Road, Şangay

The Peninsula Shanghai

Telefon: +86 21 2327 2888

E-posta: privacy@peninsula.com

 

Alternatif olarak, Avrupa Birliği Temsilcimiz ile şu adresten iletişime geçebilirsiniz :

 

Peninsula Paris Hotel Management SARL

Ref: “EU Representative

c/o The Peninsula Paris

19 avenue Kléber,

Paris, Fransa, 75116

Dikkatine: Executive Office / HSH Management Services Limited

Telefon: +33 1 5812 2888

E-posta: privacy@peninsula.com

 

Veya Birleşik Krallık'taki Temsilcimiz :

Peninsula London Limited

(Peninsula London LP adına genel ortak olarak hareket eden)

Referans: “UK Representative

 

c/o The Peninsula London Açılış Öncesi Ofisi

First Floor, Interpark House,

Down Street, London W1J 7AJ,

Birleşik Krallık

 

Dikkatine: Executive Office / HSH Management Services Limited

Telefon: +44 20 8106 2888

E-posta: privacy@peninsula.com

 

6.         Çerezleri ve benzer teknolojileri nasıl kullanıyoruz

 

6.1        Size daha iyi hizmetler sunmak için Çerezler (“ Çerezler”) ve benzer teknolojiler kullanabiliriz. Kullandığımız Çerezler ve bunları kullanma amaçlarımız hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen Veri Gizliliği ve Güvenliği Politikasını ve Çerez Politikasını inceleyin.

 

6.2        Genel olarak, teknik sınırlamalar nedeniyle, Çerezler aracılığıyla bilgi toplarken kullanıcıların yaşını belirleyemiyoruz. Reşit Olmayanların Kişisel Verilerini Çerezler aracılığıyla topladığımızı fark ederseniz veya bu konuda endişeleriniz varsa, bu Reşit Olmayanların Gizlilik Politikasının Bölüm 5 “Bize Ulaşın başlığı altında belirtildiği şekilde bizimle iletişime geçebilir veya bilgisayarlarda veya diğer cihazlarda depolanan Çerezleri temizleyerek yönetebilir veya silebilir veya tarayıcı tarafından belirlenen Çerez izinlerini engelleyebilirsiniz. Kullanılan farklı tarayıcılarla ilgili olarak, Reşit Olmayanlar web sitemizi her ziyaret ettiğinde kullanıcı ayarlarını değiştirmeniz gerekebilir.

 

7          Reşit Olmayanların Gizlilik Politikasında Değişiklikler

 

7.1       Gelecekte, işbu Reşit Olmayanların Gizlilik Politikasında değişiklikler yapabiliriz. Tüm değişiklikler, web sitemizde veya mobil uygulamamızda yayınlanan en son Reşit Olmayanların Gizlilik Politikasına yansıtılacaktır. Reşit Olmayanların Kişisel Verilerini elde etme, kullanma veya üçüncü kişilerle paylaşma konusundaki mevcut uygulamalarımızı her zaman kontrol edebileceksiniz. Bu Reşit Olmayanların Gizlilik Politikasının ilk sayfasında politikanın en son güncelleme tarihini görebilirsiniz. Reşit Olmayanların Gizlilik Politikasında yapılacak herhangi bir değişiklik, yayını tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

7.2       Zorunlu olması halinde, bu Reşit Olmayanların Gizlilik Politikasında yapılacak önemli değişiklikleri size bildireceğiz. Ayrıntılar için Veri Gizliliği ve Güvenliği PolitikasınınBölüm 8’indeki “ Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler” hükümlerini inceleyebilirsiniz.

 

 

 

 

Veri Gizliliği Ekibi

Bu gizlilik bildirimini inceledikten sonra gizliliğe ilişkin herhangi bir sorunuz veya endişeniz olursa ya da verilerinize erişmek, verilerinizi düzelttirmek veya verilerinizin meşru amaçlarla işlenmesine itiraz etmek isterseniz lütfen Veri Gizliliği Ekibimizle iletişime geçin.

Posta

Data Privacy Team
The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited
8/F, St George's Building
2 Ice House Street
Central, Hong Kong

Telefon

+852 2926 2888
 

Faks

+852 2147 3720

Veri erişim taleplerini işleme alabilmemiz için bize 15 iş günü süre tanımanızı rica ederiz. Talep karmaşık bilgi toplama süreci gerektiriyorsa talebinizin işleme alınma süreci için gerekli olan ek süre hakkında sizi bilgilendireceğiz.